Köp- och leveransvillkor

Har Du frågor angående köp- och leveransvillkor kontakta allakansy@gmail.com

Köp

Vid beställning träffas avtal om köp först när Alla kan sy bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. En orderbekräftelse skickas till kunden inom 24 timmar från att beställning mottagits av Alla kan sy. Om leveranstiden ändras i beställningen kommer kunden att meddelas om detta snarast möjligt. Kunden har alltid rätt att häva köpet utan kostnad fram till det att varan är skickad. Alla kan sy har ägande och återtaganderätt av samtliga varor tills dess att fullständig betalning är erlagd av kund. För att handla hos Alla kan sy måste Du som kund vara 18 år och Alla kan sy måste kunna fastställa Din bostadsadress.

Pris 

Priserna i webshopen är inklusive 25 % moms för beställningar inom EU. Vid bekräftad beställning, kan priserna endast ändras av omständigheter som Alla kan sy ej råder över. Till exempel; ändrade råvarupriser, valutaförändringar, ändrad moms, ändrad tull eller ändrade övriga skatter. Inga expeditionsavgifter tillkommer. Skulle priset ändras har kunden rätt att häva köpet.

Frakt

En fraktkostnad på 29 kr tillkommer inom Sverige.
Utanför Sverige tillkommer fraktkostnad enligt Postens tariff på alla beställningar.

Betalningsalternativ/betalningsvillkor

Förskottsbetalning: Betalning sker i förskott utan kostnad. Varorna skickas när Alla kan sy mottagit Din betalning.

Hellre betala in på ett konto istället för betala via PayPal? Kontakta allakansy@gmail.com. 

Leveranser

Varor som finns i lager skickas från Alla kan sy inom en till tre dagar efter beställning och mottagen betalning.

  Alla kan sy reserverar för att samtliga lagervaror blir slutsålda innan webshopen hinner uppdateras. Kunden upplyses då om ny beräknad leveranstid. Kunden har alltid rätt att häva köpet utan kostnad om inte varan finns i lager.

Leveransförseningar

Ibland uppstår leveransförseningar utom  Alla kan sy's kontroll. T.ex. att en leverantör eller speditör inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser. Om det inträffar frånsäger sig Alla kan sy ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen åstadkommit. Du har som kund alltid rätt att häva köpet utan kostnad vid leveransförsening.

Transportrisken

Alla kan sy ansvarar för transport till dig som kund. Du och transportföretaget står för risken vid eventuell retur.

Skadade varor

När Du får dina varor är det viktigt att Du kontrollerar att varorna inte är skadade. Är varan skadan eller felaktig måste Du ta kontakt snarast möjligt via e-post allakansy@gmail.com.

Reservationer

Alla kan sy reserverar sig för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll. Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeur nedan.

Skydd av personuppgifter

I samband med registrering och beställning godkänner du att Alla kan sy lagrar och använder dina uppgifter i verksamheten för att fullfölja och tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Enligt PUL (personuppgiftslagen) har du rätt att få den information som registrerats på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur kundregistret. Kontakta i så fall Alla kan sy på allakansy@gmail.com. Alla kan sy försäkrar att vi inte kommer sälja eller överlåta några personuppgifter.

Force Majeur

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Nedan följer länkar till Konsumentverket och ARN där du kan läsa mer detaljerat om Konsumentköplagen och Distansavtalslagen m.m. 

http://www.konsumentverket.se/ 

http://www.arn.se/